Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: oktober 2011

Morsa kritisk til E-18 over Hobølelva

Vannområdeutvalget Morsa har avgitt høringsuttalelse til Statens Vegvesen (SVV) angående reguleringsplan for ny E-18 i Hobøl. Veien skal krysse Hobølelva og Fossbekken og vil både i anleggsfasen og driftsfasen kunne påvirke vassdraget negativt. Vannområdeutvalgets viktigste innvendinger mot reguleringsplanen er som […]

Gå til sak