Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: april 2012

Gode renseresultater og behov for forbedring

Siden 2002 har private boligeiere, som bor i spredt bebyggelse langs Vansjø/Hobølvassdraget, til sammen investert flere millioner i nye og bedre avløpsrenseanlegg. De har gjort en viktig og nyttig investering som har forbedret vannkvaliteten i elver, bekker og innsjøer. For […]

Gå til sak