Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: juni 2012

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – vannregion Glomma  sendes på høring i perioden er 1. juli – 31. desember 2012. Dokumentet er en såkalt midtveishøring i arbeidet fram mot forvaltningsplanen for vannregionen. Det skal være med på å skape en felles forståelse hos berørte […]

Gå til sak