Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: januar 2015

Nye rapporter om forvaltning og drift av separate avløpsanlegg

Vannområde Morsa har i samarbeid med COWI, Arild Eikum og driftsassistansen i Østfold, gjennomført et flerårig forsknings- og utviklingsarbeid om separate avløpsanlegg. En samlerapport om prosjektet ble ferdigstilt i fjor vår. Nå er også 5 rapporter/notater om ulike deltemaer ferdigstilt. […]

Gå til sak