Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: september 2016

Påvist krepsepestsmitte i Mossevassdraget

Det ble i august påvist krepsepestsmitte i Mossevassdraget. Mattilsynet har derfor innført forbud mot krepsing i Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen med alle tilhørende sidevassdrag til nærmeste vandringshinder. Dette omfatter blant annet Hobølelva, Tangenelva, og videre sørover til Våler og Vansjø […]

Gå til sak