Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: mars 2018

Overvåkingsresultatene fra 2017 er nå tilgjengelige

Hvert tredje år gjennomfører vannområde Morsa overvåkning av bunndyr og begroingsalger i bekker og elver, og dette ble gjennomført sensommer og høst 2017.  Ulike arter av bunndyr og begroingsalger har ulik toleranse for forurensning, og hvilke arter vi finner i […]

Gå til sak