Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: april 2019

Overvåkingsresultatene fra 2018 er nå tilgjengelige

Vannområde Morsa gjennomfører hvert år en relativt omfattende overvåking av vassdragene våre, der omfanget av overvåkingen varierer noe fra år til år. Målet med arbeidet etter vannforskriften er at vannforekomstene våre skal ha minimum god økologisk tilstand. Gjennom overvåkingen kan […]

Gå til sak