Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: april 2020

Overvåkingsresultater fra Morsa i 2019

Vannområde Morsa gjennomfører hvert år en omfattende overvåking av vassdragene våre, der omfanget av overvåkingen varierer fra år til år. Gjennom overvåkingen kan vi følge med på utviklingen i vannkvaliteten, og få kunnskap om hvordan vi ligger an i forhold […]

Gå til sak