Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: januar 2023

Rapport om tiltaksgjennomføring og vannkvalitet i Morsa

NIBIO har i samarbeid med vannområde Morsa utarbeidet en rapport som sammenstiller gjennomførte tiltak innenfor avløp og landbruk, og ser på tiltaksgjennomføringen i sammenheng med utvikling i vannkvalitet. Studien viser at det er gjennomført omfattende avløpstiltak, både oppgradering av private […]

Gå til sak