Morsa

morsa

Elvemusling i Hobølelva

Elvemuslingen er en spennende art som kan bli utrolig gammel. Den eldste elvemuslingen man kjenner til ble 284 år gammel. Elvemuslingen er utrydningstruet, og Norge har i dag 40 % av alle elvemuslinger i Europa. Norge har derfor et spesielt ansvar for å sikre videre overlevelse av muslingen.

Elvemuslingen er avhengig av ørret eller laks for å kunne formere seg, siden larvestadiet til muslingene lever som parasitter på enten laks- eller ørretunger de første månedene. Muslingene er også avhengig av god vannkvalitet.

I mai 2020 har vannområde Morsa fått være med ut i de nordlige delene av Hobølelva for å undersøke status for elvemuslingbestanden. Vi fant en levedyktig bestand med en god blanding av små og store muslinger. Dette betyr at det er god rekruttering i bestanden. For 20 år siden ble det ikke funnet rekruttering for elvemuslingen i Hobølelva. Det er derfor spesielt gledelig at vi fant godt med småmuslinger i denne runden. Det betyr at tiltakene vi gjør for å bedre tiltakene i vassdragene våre har god effekt! For å lære mer om elvemuslingen anbefales det å se lese Elvemusling – en perle i vassdraget.

Elvemuslinger i Hobølelva
Kartlegging av elvemusling i Hobølelva mai 2020
Stor og liten elvemusling