Morsa

morsa

Erfaringskonferanse for vannområde Morsa

Vannområde Morsa arrangerte en erfaringskonferanse 19. oktober 2022, på vestre Kjærnes gård i Våler. Det var over 100 personer som fulgte dagen, de fleste med fysisk deltagelse og noen digitalt. På konferansen ble det presentert blant annet erfaringer fra vannområde Morsa fra oppstart i 1999 til i dag, hva er gjennomført av tiltak, utvikling i vannkvalitet, arbeid med Oslofjorden, presentasjon av noen utvalgte prosjekter og betydningen av politisk involvering.

Presentasjonene fra konferansen og program for dagen er lagt ut her.

Takk til alle som bidro til å gjøre dette til en spennende og innholdsrik dag!

Styreleder Reidar Kaabbel ønsker velkommen til konferanse
Erfaringskonferanse på vestre Kjærnes gård
Gretha Thuen, Kjell Løkke, Helga Gunnarsdottir og Kjerstin W. Funderud sammen med nåværende styreleder Reidar Kaabbel