Morsa

morsa

Fagdag om miljøtiltak i jordbruket i vannområde Morsa, 2. tiltaksfase

Follo landbrukskontor, Vestby landbrukslag og vannområde Morsa inviterer bønder med arealer i «planperiode 2» i Morsa til fagdag tirsdag 27. september kl 13-15.