Morsa

morsa

Relatert informasjon

Se nyhet på regjeringens nettside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2012/mars-12/verdens-vanndag—vann-og-matsikkerhet.html?id=675921

Landbruksministeren berømmer bøndene

I anledning verdens vanndag 22. mars som har fokus på vann og matvaresikkerhet har Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk uttalt følgende:

– Jeg vil spesielt berømme bønder i Vansjø i Østfold og Skas Heigre-vassdraget i Rogaland som har inngått miljøavtaler med forpliktelser om en rekke tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket. Resultater tyder på at dette har positiv effekt på vannkvaliteten, sier Lars Peder Brekk.