Morsa

morsa

Minnerikt besøk fra Myanmar

 
Besøk fra Myanmar 10. oktober 2012. Foto: Inger-Lise Søland

Besøk fra Myanmar 10. oktober 2012. Foto: Inger-Lise Søland

Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun besøkte den 10. oktober Vansjø, i forbindelse med at han avla miljøvernminister Solhjell et tre dager langt besøk.

To innsjøer – felles utfordringer

Vansjø har i likhet med innsjøen Inle i Myanmar slitt med forurensningsproblemer forårsaket av overgjødsling fra jordbruk og avløp. Dette er et problem som er felles for våre to land, selv om de er ulike på veldig mange måter.

Innsjøen Inle har de siste tretti åra fått redusert sitt areal med over 30 % blant annet på grunn av forurensning. For 5-10 år siden var deler av Vansjø dekket av en grønn algesuppe med badeforbud som resultat.

Samarbeidet i Morsa som eksempel

 Et forpliktende samarbeid, Vannområdeutvalget Morsa, mellom alle kommunene, regionale myndigheter, og ikke minst innsats fra bønder og andre innbyggere har gitt gode resultater, selv om man enda ikke er helt i mål. Miljøvernminister Solhjell ønsket å vise gjestene nettopp Morsa som et godt eksempel på hva man har fått til gjennom helhetlig vannforvaltning.

Minister U Win Tun besøkt Vestre Kjærnes gård ved Vansjø, hvor ordfører i Våler Reidar Kaabbel og vertskapet Per og Berit Kjærnes ønsket velkommen. Etter at de elleve gjestene fra Myanmar hadde smakt på kortreist mat fikk de orientering om Morsa-samarbeidet.

Været var strålende og ute på gårdsplassen fikk gjestene orientering om miljøtiltak og miljøkontrakter i jordbruket før de besøkte Bjørnerødvannet renseanlegg. Besøket ble avsluttet ved vannovervåkningsstasjonen i Hobølelva ved Kure hvor de fikk en orientering om viktigheten av god overvåkning.

– Et minne for livet 

Minister U Win Tun uttalte etter besøket at det var «et minne for livet for dem alle og en opplevelse som ikke kan kjøpes for penger»! Vansjøbesøket ble da også behørig berømmet i hans samtaler både med miljøvernminister Solhjell og med utenriksminister Barth Eide.