Morsa

morsa

Morsa kritisk til E-18 over Hobølelva

Vannområdeutvalget Morsa har avgitt høringsuttalelse til Statens Vegvesen (SVV) angående reguleringsplan for ny E-18 i Hobøl.

Veien skal krysse Hobølelva og Fossbekken og vil både i anleggsfasen og driftsfasen kunne påvirke vassdraget negativt. Vannområdeutvalgets viktigste innvendinger mot reguleringsplanen er som følger.

Hele uttalelsen kan du lese nedenfor blant relaterte dokumenter.

Relaterte dokument:

Høringsbrev fra Morsa

AsplanViak – Innspill til høringsuttalelse