Morsa

morsa

Morsa til Marseilles

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet ble presentert på Verdens Vannformum i Marseilles i midten av mars. Bakgrunnen for presentasjonene var at OECD er meget opptatt av at bedre vannforvaltning ikke bare handler om penger og ressurser men like mye om god styring av vannspørsmål. Morsa ble valgt ut fordi det er et godt eksempel å vise til når det gjelder lokal og forpliktende samstyring i et vannområde.

Les mer på her: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2012/vann_pa_den_politiske_agenda