Morsa

morsa

Sæbyvannet – høyere fosfor i sedimentene enn i Vansjø

Sæbyvannet. Foto: Inger-Lise Søland

Undersøkelse av fosfor i sedimenter i Sæbyvannet viser at fosforinnholdet er høyere enn i Vansjø og fosforet er mer tilgjengelig for eventuell utlekking.

Resultatene er interessante og vil blir lagt fram for en workshop om Sæbyvannet i midten av november. Formålet med workshopen er å vurdere utviklingen av vannkvaliteten i sæbyvannet og gi anbefalinger om ytterligere tiltak.

Du kan lese sammendrag av rapporten nedenfor. Her finner du også rapporten på engelsk. Rapporten som er på engelsk finner du her