Morsa

morsa

Undersøkelse om vegetasjonssoner langs vassdrag

IMG_8167

Busker og trær mellom jordbruksareal og vassdrag har mange positive miljøeffekter, som for eksempel at de holder tilbake næringsstoffer som tilføres fra jordbruksarealet, de binder jorda og har en erosjonsdempende effekt i bekkekanten og de er positive for biologisk mangfold. I Våler kommune ble det i perioden 2001-2006 plantet ut ca. 10.000 trær langs vassdrag i tilknytning til jordbruksareal, etter et aktivt arbeid fra kommune. Vannområde Morsa har i samarbeid med Våler kommune og NIBIO gjennomført prosjektet «treplanting langs vann i jordbruksområde», der vi har undersøkt overlevelse av trær som ble plantet i Våler, og har innhentet grunneiernes erfaringer fra treplantingen. Grunneierne hadde i hovedsak positive erfaringer med beplantingen, og de trakk frem blant annet at trærne er estetiske innslag i landskapet. Overlevelse av trærne som ble plantet ut var betinget av treslag, alder på treet de det ble plantet og voksested.