Morsa

morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – vannregion Glomma  sendes på høring i perioden er 1. juli – 31. desember 2012.

Dokumentet er en såkalt midtveishøring i arbeidet fram mot forvaltningsplanen for vannregionen. Det skal være med på å skape en felles forståelse hos berørte aktører for hva som er de viktigste vannforvaltningsspørsmålene i vannregionen.

Spørsmål angående hovedhøringen rettes til: Østfold fylkeskommune v/ fagsjef miljø Torhild Kongsness
928 20 804 eller e-post torkon@ostfoldfk.no

Spørsmål angående deldokument Morsa rettes til: Vannområdeutvalget Morsa v/daglig leder Helga Gunnarsdottir
95 99 23 49 eller e-post: hgu@fmos.no

Lenke til Vannregion Glomma – Vesentlige vannforvaltningsspørsmål.
Du kan også laste ned dokumentene nedenfor.