Morsa

morsa
 

Regelverk – landbruk

Nasjonalt regelverk

Her er en oversikt over de viktigste juridiske virkemidlene for å redusere miljøbelastning fra landbruksdrift, herunder både lover og forskrifter. Lenke til bioforsk…

Lokalt regelverk

Fylkesmennene har fastsatt en felles lokal forskrift som regulerer jordarbeiding i Morsa og forskrift om regionale miljøtiltak i Østfold og Akershus: