Morsa

morsa
 

Husbanken – avløp

Kostnader vedrørende oppgradering av separate avløpsanlegg dekkes av huseier. Morsa deltar i et pilotprosjekt sammen med Husbanken. Som en forsøksordning gis det Husbank-støtte til familier som ikke har økonomisk evne til å etterfølge pålegg om oppgradering av separate avløpsanlegg. Støtten kan enten gis som startlån eller tilskudd.

Ta kontakt med Husbank-ansvarlig i din kommune.