Morsa

morsa
 

Tilskudd – landbruk

Gjennom jordbruksavtalen kan bonden søke om nasjonale, regionale og lokale miljøtilskudd.

  • Produksjonstilskudd
  • Regionalt miljøprogram

Regionale miljøprogram kan hentes på fylkesmennenes nettsider. Fylkesmennene har utarbeidet programmene gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkekommunen er involvert. Miljøutfordringene i fylket er identifisert og det er gjort en prioritering av hvilke utfordringer virkemiddelbruken skal rettes inn mot. Programmene gir også føringer for bruken av de kommunale miljøvirkemidlene (SMIL-ordningen).

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket. Det kan gis tilskudd til to typer prosjekt/tiltak; planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og kulturlandskaps- og forurensingstiltak. SMIL reguleres igjennom en forskrift: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Oversikt over miljøtilskudd får du på ditt lokale landbrukskontor.