Morsa

morsa
 

Veiledning – landbruk

Tiltaksveileder – landbruk
Veilederen for tiltak mot vannforurensing fra landbruksaktiviteter er utarbeidet av NIBIO for å bistå i arbeidet med å gjennomføre EUs Rammedirektiv for vann/Vannforskriften i Norge. På nettsidene til NIBIO finner du oversikt over tiltak, verktøy for bedre målretting, regelverk og flere nyttige faktaark.

Kalkulator for fosforindeks
Vannområde PURA har i samarbeid med NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utarbeidet et nyttig verktøy for å vurdere risiko for fosfortap fra jordbruksarealer. Les mer på hjemmesidene til PURA.