Morsa

morsa

Veiledninger – avløp

Veileder til eiere av små avløpsanlegg

Vannområdeutvalget Morsa har nå utarbeidet informasjon til deg som er eier av avløpsrenseanlegg. I heftet finner du informasjon om de ulike typene renseanlegg, hvordan de skal vedlikeholdes og det ansvaret dere som eiere har. En kort folder og nyttige huskeregler finnes også. Se Relaterte dokumenter i boksen til høyre.

Veileder til lokale avløpsforskrifter

Morsa er et stort pilotprosjekt for tiltak i et vannområdet (nedbørfelt). Erfaringene fra dette arbeidet har derfor overføringsverdi til andre kommuner /vassdragsområder med tilsvarende problemer. På www.avlop.no finner du kunnskap, erfaringer og verktøy fra arbeidet med avløpstiltak i Morsa.

Morsa-kommunene har vedtatt lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg.

Du kan lase ned  veileder med og vedleggene til denne i fra boksen til høyre. Veilederen er delt inn i to deler, den første delen er beregnet på anleggseiere som enten har anlegg eller har tenkt å installere nye anlegg. Del to er ment å være til faglig hjelp for saksbehandlere i kommunene, samt nøytrale fagkyndige, utførende og prosjekterende av mindre avløpsanlegg. Bakerst er veilederen utstyrt med flere vedlegg til bruk ved søknad og saksbehandling i kommunene.