Morsa

morsa

FRA ALGESUPPE TIL BADEVANN

Vannliljer i Vansjø. Foto: Morsa

Vannliljer i Vansjø. Foto: Morsa

Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø?

I dag finner vi lykkelige badeengler og muntre kajakkpadlere i vestre Vansjø. Men for noen år siden var tilstanden i denne delen av innsjøen svært dårlig. Vannkvaliteten i vestre og nedre Vansjø har vært så dårlig at vi/befolkningen ikke har kunnet bruke innsjøen slik de var vant med. Livet under vann – blant annet fisk og vannplanter – har også vært preget av den dårlige vannkvaliteten.

Storflom i 2000

Etter storflommen i 2000 ble tilstanden i vestre og nedre Vansjø kraftig forverret. I årene etter fortsatte vestre Vansjø å ha dårlig vannkvalitet med kraftige og langvarige oppblomstringer av giftige blågrønnalger.

Tiltak gir resultater

På bakgrunn av grundige undersøkelser av sedimenter og tilførsler fra bekker, ble det satt inn tiltak for å redusere tilførselen av fosfor fra jordbruksavrenning. Med bøndene i spissen har tiltakene og forpliktelsene i miljøkontrakter mellom bønder og myndigheter vært med på å bidra til at vannkvaliteten er i stadig bedring. Fosforverdiene har gått tilbake og algegiftene er kraftig redusert.

Hvor står vi nå?

De siste årene er det gjennom overvåkning av bekker og innsjøen målt positiv utvikling i vannkvaliteten. Men det er allikevel et stykke igjen til målene er nådd. Det er fortsatt for mye fosfor i vannet og det kan derfor forekomme algeoppblomstringer også i framtida, selv om sannsynligheten er mindre nå. Det forteller oss hvor viktig det er at fosforreduserende tiltak må fortsette med full styrke.

Utviklingen i vestre Vansjø har vist oss at flomhendelser kan føre til meget næringsrike og uheldige forhold med etterfølgende oppblomstring av giftige alger. Flommer som den vi så høsten 2000 kan dessuten motvirke effekten av kostbare tiltak i flere år etter flomhendelsen.

Lese mer?

Vi har laget et faktaark met tittelen Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø?.  Her kan du lese mer om de konkrete tiltakene og få utfyllende informasjon. Last det ned nederst på siden.