Morsa

morsa

Partnere i Morsa

  • Kommunene:
    Enebakk, Nordre Follo, Vestby, Ås, Frogn, Indre Østfold, Våler, Moss og Råde.
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE.
  • Observatører:
    Østfold og Akershus Bondelag, Østfold Bonde- og småbrukarlag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), MOVAR og Vansjø grunneierlag.

Slik jobber vi
Organisering, forvaltning...

Felles løft for bedre vannkvalitet. Her er bilder fra flere steder og sammenhenger i vannområde Morsa. Les mer i faktaarket nedenfor. Foto: Moss avis, Helga Gunnardsdottir, Vibeke Weibell Eliassen

Målet for oss som samarbeider i Vannområdeutvalget Morsa  er å bedre vannmiljøet og vannkvaliteten i Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdragene. Å få til enighet og en felles kunnskapsbasert beslutningsform på tvers av sektorer, kommuner og fylker er svært viktig i samarbeidet.

Forside - faktaarket Felles løft for det bedre vannmiljøGjennom gjensidig respekt, felles mål og forståelse av viktigheten av godt vannmiljø har kommunene, regionale myndigheter, og ikke minst bønder og andre innbyggere, gjort omfattende tiltak.

I faktaarket Felles løft for et bedre vannmiljø kan du lese om hvordan Morsa er organisert, og hvorfor god organiseringen og godt samarbeid har vært avgjørende for å oppnå resultater. Last pdfen ned nedenfor.