Morsa

morsa

Forpliktende samstyring

Et styre (vannområdeutvalg) bestående av ordførere og regionale representanter, samt fagfolk fra kommuner og Statsforvalteren i temagrupper, har vært og er helt avgjørende for å få gehør og enighet rundt krevende og kostbare tiltak.

I næringsrike vassdrag er det kommunene som har mange av virkemidlene som må til. De har også lokalt eierskap, kunnskap og nærhet til innbyggerne. Kommunene sitter derfor med selve nøkkelen til gjennomføringen. Men kommunene har ikke hånd om alle virkemidlene. Derfor er det avgjørende at statlige regionale myndigheter som Statsforvalteren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen deltar aktivt i arbeidet i vannområdet.

Godt samarbeid som inkluderer dialog med bønder og andre brukerinteresser er også viktig. Det har vært tett dialog med bondelagene og alle bønder har fått tilbud om gratis miljørådgivning.