Morsa

morsa

Økologisk tilstand

Vansjø/Hobøl
Hølen
Kystbekker
Begroingsalger
Bunndyr
Vannvegetasjon
Fisk

Vannkvalitet
Overvåkning, økologi

Foto: Helge Eek

 Vi jobber med å oppdatere denne siden.