Morsa

morsa

Våre tiltaksanalyser

Mot Dillingøya. Foto: Helge Eek

Tiltaksanalysen for Morsa fra 2001 dannet det faglige fundamentet for miljømål, beregning av tilførsler og avlastningsbehov samt forslag til tiltak innen avløp og jordbruk for å nå miljømålene for Vansjø. Tiltaksanalysen var helt avgjørende for å få oppslutning og politisk enighet om de omfattende tiltakene som er gjennomført.

Last ned tiltaksanalysen nederst på siden.

Nederst på siden finner du også:

  • en evaluering av gjennomførte tiltak 2000-2006
  • en fornyet tiltaksanalyse for jordbrukstiltak publisert i 2012
  •  en oppsummering av de viktigste tiltakene som er gjennomført kan du i faktaarket nedenfor (status i 2010)