Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: august 2009

Strandvegetasjon rundt Vansjø

Det har vært et lokalt ønske om å utrede fjerning av sivbeltet rundt Vansjø. Det har derfor vært gjort en undersøkelse for å kartlegge endringer i strandvegetasjonen i vestre Vansjø, samt foreslå forvaltningsstrategi for sivbeltene (sjøsivaks og takrør). Resultater av […]

Gå til sak