Morsa

morsa

Vestre Vansjø

Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? Forside faktaarkI faktarket Hva har vi gjort for å redde vestre Vansjø? kan du lese mer om arbeidet som ble gjort for å bedre vannkvaliteten og redusere oppblomstring av den giftige blågrønnalgen Microcystis.

Du finner faktaarket nederst på siden.

I boksen til venstre finner du aktuelle rapporter.

Effekt av miljøtiltakene
I et eget prosjekt om fosfor til vestre Vansjø har Bioforsk dokumentert effekten av miljøtiltakene som gjennomføres i landbruket. Dette prosjektet har også undersøkt effekten av nye tiltak og framskaffet mer kunnskap om transportveiene for fosfor fra landbruksarealene.