Morsa

morsa

Sæbyvannet – høyere fosfor i sedimentene enn i Vansjø

Sæbyvannet. Foto: Inger-Lise Søland

Undersøkelse av fosfor i sedimenter i Sæbyvannet viser at fosforinnholdet er høyere enn i Vansjø og fosforet er mer tilgjengelig for eventuell utlekking.

Resultatene er interessante og vil blir lagt fram for en workshop om Sæbyvannet i midten av november. Formålet med workshopen er å vurdere utviklingen av vannkvaliteten i sæbyvannet og gi anbefalinger om ytterligere tiltak.

Du kan lese sammendrag av rapporten nedenfor. Her finner du også rapporten på engelsk. Rapporten som er på engelsk finner du her


Arkiv basert på måned