Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: oktober 2022

Erfaringskonferanse for vannområde Morsa

Vannområde Morsa arrangerte en erfaringskonferanse 19. oktober 2022, på vestre Kjærnes gård i Våler. Det var over 100 personer som fulgte dagen, de fleste med fysisk deltagelse og noen digitalt. På konferansen ble det presentert blant annet erfaringer fra vannområde […]

Gå til sak