Morsa

morsa

Nye rapporter om forvaltning og drift av separate avløpsanlegg

Vannområde Morsa har i samarbeid med COWI, Arild Eikum og driftsassistansen i Østfold, gjennomført et flerårig forsknings- og utviklingsarbeid om separate avløpsanlegg.

En samlerapport om prosjektet ble ferdigstilt i fjor vår. Nå er også 5 rapporter/notater om ulike deltemaer ferdigstilt. Samlerapporten og de nye rapportene/notatene er nå tilgjengelige under «rapporter» på Morsa sine nettsider.

Vi håper at flere kan få glede av rapportene, og at disse kan bidra til å øke kunnskapen om drift og forvaltning av separate avløpsanlegg.

Prosjektet er finansiert av daværende Klif og er til fri avbenyttelse for alle,  forutsatt at referanse oppgis.