Morsa

morsa

Månedlig Arkiv: september 2018

Undersøkelse om vegetasjonssoner langs vassdrag

Busker og trær mellom jordbruksareal og vassdrag har mange positive miljøeffekter, som for eksempel at de holder tilbake næringsstoffer som tilføres fra jordbruksarealet, de binder jorda og har en erosjonsdempende effekt i bekkekanten og de er positive for biologisk mangfold. […]

Gå til sak